Melakukan Pelurusan Rambut (Rebounding)
(KK.14. Rebounding)

Standar Kompetensi:

14. Melakukan Pelurusan Rambut (Rebounding)

Kompetensi Dasar :

14.1 Menjelaskan teknik rebounding pada pelurusan rambut

14.2 Melakukan pelurusan rambut (rebounding)


Back to Top