Membuat Hiasan Pada Busana (Embroidery)
(sulaman)

Standar Kompetensi

Membuat Hiasan Pada Busana (Embroidery)

Kompetensi Dasar

1.   Mengidentifikasi hiasan busana.

2.   Membuat hiasan pada kain


Back to Top